RENGARENK – TRH4.1.ISEDP/P-03/1069

 

GENEL AMACI
Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmak. Proje 12 aydır.
ÖZEL AMACI
Edirne merkezde bulunan Romanların ve 16-45 yaş arası dokuma işine gönüllü herhangi bir gelir kaynağı olmayan dezavantajlı işsiz kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak, Romanların toplumla bütünleşmelerine destek olmak ,Romanlara karşı varolan önyargının kırılmasına destek olmak.