EDİRNE SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Proje ana yararlanıcısı kuruluş olan Edirne Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği 17.01.1992 tarihinde Edirne’de kurulmuştur. Derneğin amacı tüzüğünde “Sanayici ve işadamlarının iş, etik, sosyal, kültürel, ticari ve mali sorunları konularında çalışmalar yapmak, üyeleri arasında yoğun biçimde beraberlik ve işbirliği sağlamak, aynı amaçlı federasyonlara katılmak, ticaret ve sanayicinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturacak araştırma merkezlerinin kurulmasını teşvik etmek ve bu işlerle uğraşan birliklerle işbirliğine bulunmak ve katılmak, pazarda rekabet gücünün arttırılması konularında çalışmalar yapmak” olarak tanımlanmıştır.

Dernek amaçları kapsamında yurt içi ve yurtdışına teknik geziler düzenlemekte, çalışma ve incelemeler yapmaktadır. Bu geziler içinde en önemlilerinden bir tanesi 2016 yılında gerçekleştirilen Bulgaristan Stara Zagora Ziraat Fakültesi ziyaretidir. Bu ziyaret tarımda bölgemizde var olan ürünlerde Türkiye tarımına çok önemli katkı verilmesine rağmen Çeltik, Ayçiçeği ve Buğdayda yeterli katma değerin oluşmaması ve tarımda kan kayıplarının hızla artması nedeniyle yeni bir ürün olarak üzerinde durulacak Tıbbi Aromatik bitkiler konusunda araştırma yapmak üzere planlanmıştır.
Dernek aynı zamanda amaçlarına uygun olarak hibe programlarına projeler uygulamaktadır. 2004-2005 yılları arasında Yunanistan Gümülcine Ticaret ve Sanayi Odası ile “Sürdürülebilir Ortak Kalkınmada Ortak Girişimler” isimli projeyi uygulamıştır. Tatlı Hayat projesi Derneğin uyguladığı ikinci proje olup, Dernek gelecek hibe programlarına sunmak üzere proje hazırlıklarına devam etmektedir.

 

Edirne Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Mithatpaşa Mahallesi İnönü Cad. Erdi Apt.No:3 Kat:3 D:6
Merkez / EDİRNE
Telefon : 0 284 2126767
Faks : 0 284 2126767
edsiad@gmail.com
http://edsiad.org/