PROJE BİLGİLERİ

RENGARENK – TRH4.1.ISEDP/P-03/1069

 

GENEL AMACI
Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmak. Proje 12 aydır.
ÖZEL AMACI
Edirne merkezde bulunan Romanların ve 16-45 yaş arası dokuma işine gönüllü herhangi bir gelir kaynağı olmayan dezavantajlı işsiz kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak, Romanların toplumla bütünleşmelerine destek olmak ,Romanlara karşı varolan önyargının kırılmasına destek olmak.
BEKLENEN SONUÇLAR
1- Proje ekibi ve ofisi oluşturuldu.

2- Eğitimler için ekip ve mekan sağlandı.

3-20 işsiz Roman birey 460 saat çul kilim örmeciliği ve 10 saat uyum eğitimi aldı.

4- Kamuoyunda Romanlara bakış açısı olumlu yönde değişti.

5- İyi örnekler ve tecrübe paylaşımıyla kursiyerlerin motivasyonları arttırıldı.

6- Projenin ve AB hibelerin bilinirliği sağlandı.

7- Beklenen sonuçlar elde edildi.

EDİRNE ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ MİSYONU
1905 yılında kurulan ve dünya üzerindeki hizmet kulüplerinin ilki olan Rotary’nin kısa tarifi şöyledir :

“Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standarlarını teşvik etmek için dünya çapında örgütlenmiş bir hizmet kuruluşudur”.

Rotary’nin hizmet ideali, “Kendinden Önce Hizmet” olarak tanımlanır. Bu anlayış tüm Rotaryenlerin ortak tavrı olurken, dünya çapında insanları ortak amaçlar çerçevesinde bir araya getirir.

Rotary Kulüplerinin üye profili, bulundukları bölge ve ülkedeki temsil edilen iş ve mesleklerin bir yansımasıdır. Kulübün her üyesi, farklı bir mesleği temsil etmektedir. Rotary’nin bu yapılanma biçimi sorunlar üzerine üretilen düşüncelerin, toplumun her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetin toplumun tüm katmanlarına yayılabilmesini sağlamak içindir.

Kısaca Rotary, dört temel ilkeye dayanmaktadır;

  • Üyeler arasında dostluğu geliştirmek
  • Hizmet etme fırsatlarını çok yakından incelemek,
  • Hizmet idealini kişisel yaşantımızı vurgulamak
  • Karşılıklı anlayışı ve uluslararası ilişkileri geliştirmek